4008S classix

Tedavide Kalite Güvencesi

Kan Basınç Monitörü (BPM) için ayarlar

Operasyonel verimlilik

4008S classix’in ergonomik tasarımı ve akıllı işletim yapısı, kullanım kolaylığının yanında tedavi parametrelerinin hızlı programlanabilmesini de sağlar. Önemli tedavi değerlerinin 10.4” TFT-LCD renkli ekran üzerinde grafiksel olarak görüntülenebilmesi, devam eden tedavinin kolay takibini sağlarken tedavi geçmişinin de kısa bir özetini verir. Kan Basıncı Monitörü’nün (BPM) cihaza tam olarak entegrasyonu, tedavi yönetimini kolaylaştırır. Tedavi Veri Yönetim Sistemi (TDMS) ile birlikte günlük diyaliz uygulaması bir online veri toplama ve yönetim aracının tüm avantajlarını kullanarak daha etkin ve verimli bir biçimde organize edilebilir.

OCM® – Online Klirens Monitörü

Son yıllarda yapılan pek çok çalışma, morbidite ve mortalite oranlarının uygulanan diyaliz dozuyla yakın bir korelasyon içerisinde olduğunu göstermektedir. 2,3 Online Klirens Monitörü (OCM®) sayesinde aşağıdaki değerler düzenli olarak izlenebilmektedir:

 • Efektif in-vivo üre klirensi (K).
 • Temizlenen toplam plazma miktarı (Kt) veya uygulanan anlık diyaliz dozu (Kt/V).
 • Tedavi sırasındaki plazma sodyum konsantrasyon. Online Klirens Monitörü (OCM®), tamamıyla otomatik non-invaziv olarak diyaliz etkinliğinin kontrolünü sağlayarak, diyaliz dozu hedeflerinin uyumluluğunu garanti ederken ilave sarf malzeme ve iş yükü gibi ek masraf getirmez.

BCM – Body Composition Monitor tarafından ölçülen üre dağılım hacminin (V) kullanılmasıyla, Kt/V’nin geleneksel kan testi yöntemleriyle uyumlu ve doğru bir şekilde hesaplanması sağlanır.4

Tedavide kalite

DIASAFE® plus – Diyaliz Sıvı Filtresi

Günümüz renal replasman tedavilerinde diyaliz sıvısının kaliteli ve saf olması büyük önem taşımaktadır, çünkü tedavi sırasında hastanın kanı yüksek miktarlarda diyaliz sıvısıyla karşılaşmaktadır. Kontamine diyaliz sıvısında bulunan endotoksinler istenmeyen akut reaksiyonlar ortaya çıkarabilir ve kronik hemodiyaliz hastalarının uzun dönemli uzun dönem klinik sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir.
DIASAFE® plus diyaliz sıvı filtresi, ultra saf diyaliz sıvısının üretilmesine olanak sağlar. Bu özellik, Fresenius Polysulfone® membranın ve DIASAFE® plus tasarımının endotoksini etkin bir şekilde tutmasıyla sağlanmaktadır. Ultra saf diyaliz sıvısının devamlılığı da;

 • Filtre bütünlüğünün fonksiyonel kontrolü
 • Filtre ömrünün otomatik gözetimi
 • Aseptik bağlantı teknolojisi ile gerçekleştirilmektedir.

Ultra saf diyalizat sıvısı tüm çağdaş diyaliz ekipmanlarının ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir.
Doğal olarak, DIASAFE® plus mevcut tüm Fresenius Medical Care diyaliz cihazlarının temel yapılandırmasının ayrılmaz bir parçasıdır.

bibag® – Toz Bikarbonat Konsantrat

Sıvı bikarbonat konsantre çözeltilerinde oluşabilecek olası mikrobiyolojik kontaminasyon riskinden kaçınmak için bikarbonat tamponu daima toz şeklinde sunulmaktadır.Bu mükemmel hijyenik güvenliğin yanında, bibag® kullanmanın diğer avantajları şöyledir:

 • Kolay ve ergonomik kullanım
 • Minimum depolama alanı
 • Azalmış atık hacmi ve daha düşük taşıma ağırlığına bağlı olarak çevresel faydalar

Özelliklere bakış

Bütçenize uygun kaliteli tedavi

Son dönem böbrek yetmezliğine sahip neredeyse her iki hastadan biri kardiyovasküler hastalık sonucu hayatını kaybetmektedir. Tüm çabamız, modern diyalizin zorluklarını ortadan kaldırmaya yönelik olduğu için, Kardiyoprotektif Hemodiyaliz, Fresenius Medical Care’in temel prensipleri arasında yer almaktadır. Attığımız her adım, kardiyovasküler risklerin en aza indirilmesi ve hastaların yaşamlarının uzatılmasına odaklanmıştır. 4008S classix, en kaliteli HD tedavisini kanıtlanmış güvenilirlik ve verimlilik ile birleştirerek iyi bilinen 4008 serisinin başarısını sürdürmektedir.

Kanıtlanmış kalite

Köklü ve son derece başarılı 4008 serisinin son üyesi

 • Son derece hassas hacim kontrollü ultrafiltrasyon ile gelişmiş diyaliz sıvısı devresi
 • Sürekli güvenilir hidrolikler

Gelişmiş tedavi

Hastanızı korumak için yüksek kalite HD tedavisi

 • OCM® (Online Klirens Monitörü)
 • DIASAFE® plus (Diyaliz Sıvı Filtresi)
 • bibag® (Toz Bikarbonat Konsantrat)
 • Tek iğne girişi imkanı veya SN Click-Clack
 • ISO-UF programı

Operasyonel verimlilik

Kaynakların maliyet-etkin kullanımı

 • Kolay, hızlı ve sofistike kullanım
 • TDMS (Tedavi Bilgi Yönetim Sistemi)
 • BPM (Kan Basıncı Monitörü)
 • CDS (Merkezi Konsantrat Dağıtım Sistemi)
 • AdaptedFlow
TEKNİK SERVİS FORMU