5008S CorDiax

ONLINE HDF – Tedavide Ayrıcalık

Fresenius Medical Care tarafından son teknoloji kullanılarak tasarlanmış olan 5008S Diyaliz Sistemi teknik ve klinik deneyimli uzmanlarımızın ortak çalışmalarının sonucu olarak geliştirilmiştir ve size “Cardioprotective” hemodiyaliz uygulamalarının bütün faydalarını sunmaktadır.

5008S Diyaliz Sistemi

5008S Diyaliz Sistemi ve bileşenleri, manuel işlemleri mümkün olduğunca azaltacak ve kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Bu sistem sayesinde diyaliz hemşireleri, sayıları her geçen gün artan ve birçok komorbidite ile mücadele etmekte olan diyaliz hastalarına daha fazla zaman ayırabileceklerdir.

 • Dokunmatik ekran aracılığıyla tüm fonksiyon ve bilginin tek merkezden yönetimi
 • Ergonomik kullanım, ör. bibag®’in tek elle takılabilmesi.
 • Kan setinin yerleşiminin ekrandan takip edilebilmesi.
 • Arter basınç ölçüm hattının, pompa segmentinin..vb. kan seti aksesuarlarının otomatik olarak yerleştirilebilmesi.
 • Diyalizat akışının “AutoFlow” 3 fonksiyonu sayesinde efektif kan akışına otomatik olarak ayarlanabilmesi
 • Stand-by konumunda “EcoFlow” fonksiyonuyla diyalizat ve enerji tasarrufu sağlanması
 • 5008S diyaliz sisteminin üretebildiği ultra saf diyaliz sıvısı ile
 • ONLINE Priming
 • ONLINE Bolus
 • ONLINE Reinfüzyon
 • Not: Ekstra serum kullanımına ihtiyaç yoktur.
 • PatientCard veya ağ (Tedavi Bilgi Yönetim Sistemi – TDMS) aracılığıyla hasta bilgilerinin ve tedavi parametrelerinin kolay, hızlı ve güvenilir yönetimi
 • Online Klirens Monitörü  ile tedavi etkinliğinin (Kt/V) sürekli olarak görüntülenmesi.
TEKNİK SERVİS FORMU