Prometheus

Prometheus® tedavisi

 Adsorpsiyon ve diyaliz ile karaciğer fonksiyonlarını destekler

  • Doğrudan adsorpsiyon ile albümine bağlı toksinlerin etkili detoksifikasyonu
  • Sistemi hazırlamak için eksojen albümin gerektirmez
  • Antikoagülasyon heparin veya sitratla mümkündür

Adsorpsiyon ve Diyaliz – Karaciğer Rejenerasyonune Etkin Katkı

Prometheus® – Tek bir sistemde adsorpsiyon ve diyaliz

Akut ve kronik karaciğer yetmezliği yüksek mortalite ile ilişkilidir. Bu hastalarda suda çözünen ve çözünmeyen albümine bağlı metabolitler fizyolojik olarak yeterli düzeyde atılamaz ve kanda birikir.

Değişen derecelerde toksik olan bu maddeler karaciğer hasarını artırabilir, karaciğer rejenerasyonu yeteneğini düşürebilir ve ayrıca diğer organlara zarar verebilir.

Diyaliz ve adsorpsiyon tedavisini birleştirerek Prometheus® sistemi suda çözünen ve albümine bağlı maddeleri eş zamanlı olarak elimine edebilir ve böylece karaciğerin kendisine ve diğer organlara zararlı etkilerini azaltır1,2. Prometheus®cihazı, selektif plazma separasyonu ve adsorpsiyon modülü ile genişletilen, Fresenius Medical Care’in sofistike diyaliz sistemine dayanır. Gerekli olduğunda, aralıklı hemodiyaliz için tam donanımlı bir diyaliz makinesi olarak da kullanılabilir.

Prometheus® –Fraksiyone Plazma Seperasyonu ve Adsorpsiyonu (FPSA) ile Diyaliz

Prometheus® – Tek bir sistemde adsorpsiyon ve diyaliz

Kan, bir diyaliz kateteri yoluyla hastadan sürekli olarak çekilir. Prometheus® sistemi iki ardışık adımda albümine bağlı ve suda çözünen toksinleri uzaklaştırır ve sonra temizlenmiş kanı hastaya geri verir.

İlk Adım

Albümin açısından zengin plazma fraksiyonu hastanın kanından FPSA devresi ile albümin filtresi AlbuFlow® AF 01 kullanılarak ayrılır. Bu plazma fraksiyonu, yalnızca albümin ya da biraz daha yüksek bir moleküler ağırlığa sahip olan molekülleri içerir. Daha büyük maddeler ve hücreler kanda kalır. Toksin taşıyan albümin sırasıyla prometh® 01 ve prometh® 02 adsorberlerinden geçer. Toksinler adsorberlere yüksek duyarlılıklı adsorber malzemesi ile doğrudan bağlanmıştır. Saflaştırılmış albümin açısından zengin plazma, hastanın kanına ve hastaya geri verilir.

İkinci Adım

Amonyak, üre ve kreatinin gibi suda çözünen zararlı maddeler hemodiyaliz ile etkili bir